RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUSE PRESSITEADE

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja kunstikonkursi, mille eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Jõhvi sõjaväelinnaku väliterritooriumi haljasalale. Konkursi suurus on üle 66 650 euro koos käibemaksuga.

„Viru linnaku vanemana on mul väga hea meel selle üle, et juba lähitulevikus kaunistab meie staabihoone juures olevat platsi ainulaadne kunstiteos, mis loodetavasti kajastab meie ajalugu ja väljendab kaitseväe põhiväärtusi. Sest kaitseväe linnak ega ka kaitseväelased ei erine meid ümbritsevast ühiskonnast – ka meile on siia silmailu vaja,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 63 810 eurot ilma käibemaksuta. Teise, kolmanda koha ja eripreemiate fondi suuruseks on 2750 eurot. Summa on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused.

„Kunstikonkurss kuulutatakse välja kunstiteoste tellimise seaduse alusel, mille kohaselt avaliku otstarbega hoone püstitamise, laiendamise või ümberehitamise puhul tuleb avaliku sektori hankijal korraldada kunsti tellimiseks avalik konkurss. Teos peaks intelligentselt väljendama Eesti Kaitseväele olulisi väärtusi (ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, koostöövalmidus, avatus) ning selle kaudu innustama ajateenijaid, tegevväelasi ning teisi linnakus tegutsevaid üksuseid (sh liitlasi) õppimis- ja tegutsemistahtele,“ ütles RKIK kirde portfellijuht Külli Tulvik.

Kunstiteose asukohaks on planeeritud Jõhvi sõjaväelinnaku peavärava lähedal staabi, sõdurikodu ja sissesõidutee läheduses asuv trasside vaba haljasala. Ala suuruseks on 4×8 meetrit. Teos peab olema vaadeldav kõigile, kes sisenevad territooriumile ning sõltuvalt teosest võib olla vaadeldav ka tänavalt.

Kunstiteos või nende komplekt peab olema ruumiline, kõikidest külgedest vaadeldav skulptuur, installatsioon või nende kombinatsioon, mis moodustab kunstilise terviku.  See peab eristuma territooriumi üldisest keskkonnast ja kaitseväe väli-inventarist, samas suhestuma kaitsevaldkonna temaatikaga.

Materjalidena on eelistatud looduslik kivi, graniit, metall, klaas ja teised looduslikud ning samas ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad. Loodava kunstiteose konstruktsioonid peavad olema tugevad ja välitingimustel vastavad.

Kunstiteose märksõnadeks on kunstiliselt kõrgetasemeline, nähtav, mõjus, mõistetav, kaasaegne ja keskkonna kvaliteeti tõstev.

Kunstikonkursi võistlusjuhend on leitav www.kaitseinvesteeringud.ee veebilehelt. Taotlusi ja kavandeid saab esitada kuni 05.07.2021 kl 1500. Kunstiteose asukohaga on võimalus tutvuda avatud infopäeva raames, mis toimub 28.05.2021 kell 11.00 Viru jalaväepataljonis aadressil Pargi 55, Jõhvi. Osalejatel registreeruda hiljemalt seitse tööpäeva enne ürituse toimumist, teavitades konkursi kontaktisikut e-kirja teel (osaleja nimi (sh organisatsioon, asutuse või ettevõtte nimi, kui on) ja isikukood.

Jõhvi sõjaväelinnakus on staabihoone, ajateenijate karmud, meditsiinihoone, söökla koos uue valmiva toidulaoga, varjualused rasketehnikale, tehnikapark, varustuse laod ja sõdurikodu.

Linnakus tegutseb 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon, Kalevi jalaväepataljon, tankitõrjekompanii, luurekompanii ning staabi- ja sidekompanii.

Lisainfo: ave.nael@kaitseinvesteeringud.ee

Konkursil osalemiseks vajalik info:
Kunstikonkursi võistlusjuhend
Asukohaskeem (Jõhvi, Pargi tänav 55)
Asukohaskeemi illustreerivad pildid
Julgeolekutingimused

Küsimused ja vastused (uuendatud 30.06.2021)

2021-06-30T12:33:33+00:00