Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis lennukikütuse ostuks mahuka lepingu

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis raamlepingu Eesti ettevõttega Helmcoil AS lennukikütuse ja lisaainete ostmiseks Eesti ja siin paiknevate liitlaste õhuväeüksuste tarbeks.

Sõlmitud raamlepingu kestvus on 48 kuud ja eeldatav hankemaht kuni 40 miljonit eurot. Hangitavat lennukikütust AVGAS 100LL ja JET A-1 hakkavad kasutama nii Eesti õhuväe üksused kui ka Ämari lennubaasis paiknevad liitlaste hävitajad.

 

Lennukikütuse hange on koos sõidukite sidelahenduse väljaehitamise, pikamaa tankitõrje ja automaattulirelvade hangetega selle aasta üks mahukamaid hankeid. 2018. aastal viis kaitseinvesteeringute keskus läbi üle 1000 hankeprojekti, 2017. aastal oli hankeid 698.

„Eesti ülesanne on vastuvõtva riigina varustada muu hulgas liitlaste õhusõidukeid kütusega. Seni ostsid liitlased oma kütuse ise ja Eesti kattis kulud tagantjärele, nüüd korraldab lennukikütuse hankimise ja varustamise Eesti – see vähendab bürokraatiat, hõlbustab koostööd ja aitab pikas perspektiivis kulusid kokku hoida,“ ütles kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juhataja Priit Soosaar.

Lennukikütuse hankel osales kolm Eesti ettevõtet, 1994. aastal asutatud Helmcoil AS-i pakkumine oli majanduslikult kõige soodsam.

Kaitseinvesteeringute keskus alustas tegevus 2017. aastal. Keskuse ülesandeks on kaitsevaldkonna hangete korraldamine ning taristu rajamine ja haldamine.

2019-08-30T14:43:11+00:00