Kaitseministeeriumi teeneteristide, rinnamärkide, tänukirjade ja hinnaliste kingitustega tunnustab kaitseminister Jüri Luik silmapaistva tööga Eesti riigikaitsesse panustajaid ning kaitsevaldkonna arendajaid.

26. novembril 2019 andis kaitseminister Jüri Luik üle 1 II klassi ja 4 III klassi teeneteristi, 32 kuldrinnamärki, 29 hõberinnamärki ning 2 tänukirja ja hinnalist kingitust.

Tänu osaliseks said mitmed oma tegevusega silmapaistvad kaitseväelased, vabatahtlikud riigikaitsjad ning riigikaitselise taristu arendajad.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusest said teenetemärgid: Külli Tulvik, Elo Karro, Riti Rand-Salong, Alvar Pern ja Tony Kikkas!
Kaitseministeeriumi teeneteristi pälvivad inimesed, kes on Eesti kaitset isikliku märkimisväärse panusega edasi viinud.

🏅KAITSEMINISTEERIUMI III KLASSI TEENETERISTI SAI:
Pr Külli Tulvik
Pikaajalise ja olulise panuse ning initsiatiivikuse eest riigikaitselise taristu arendamisel.
🏅KAITSEMINISTEERIUMI KULDRINNAMÄRGI SAID:
Hr Alvar Pern
Pikaajalise ja olulise panuse ning initsiatiivikuse eest riigikaitselise taristu arendamisel ja keeruliste kinnisvarakaasuste lahendamisel.
Pr Elo Karro
Pikaajalise ja olulise panuse eest valitsemisala finantsplaneerimise arendustegevusse ja koostöösse.
Pr Riti Rand-Salong
Pikaajalise ja olulise panuse eest riigikaitselise taristu arendamisse NATO investeeringute programmi projektide teostamisel.
🏅KAITSEMINISTEERIUMI HÕBERINNAMÄRGI SAI:
Hr Tony Kikkas
Olulise panuse eest Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse julgeolekuvaldkonna arendamisel.

👏Suur tänu meie kõigi poolt!

Vaata fotosid tseremooniast: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59703

Vaata täisnimekirja teenetemärgi saanutest: http://www.kaitseministeerium.ee/et/uudised/kaitseminister-tanas-silmapaistvaid-kaitsevaldkonda-panustajaid-0

 

2019-11-27T09:15:45+00:00