30.03.2023

Uudised, Taristu

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala läänekülg on suletud riigikaitseliseks väljaõppeks 3.-6.04.2023

Laiendatud ohuala piir ning RMK Oandu-Ikla matkaraja alternatiivmarsruudi leiab kaitseväe keskpolügooni kaardilt: https://mil.ee/…/uploads/2022/04/KVKP_kaart_suur9_pdf.pdf

Laiendatud ohualade kasutamisega piiratakse inimeste liikumist ohualade ulatuses, kui toimub ohtlik tegevus, mis vajab vastavat piirangut.

Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase- ja mustatriibuliseks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Laiendatud ohualale on paigaldatud lipumastid, kuhu enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud.

Informatsiooni saamiseks laiendatud ohualade kohta on laiendatud ohuala sissepääsuteedele paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on laiendatud ohuala skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), laiendatud ohuala tähistamise ja sulgemise kord ning ala kasutamise kuugraafik, sh harjutusvälja kontaktandmed.

Täiendav info: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/

Kaitseväe keskpolügooni kontakt:

Telefon: +372 5326 4560

E-post: [email protected]

Krismar Rosin