Kaitsevägi ja Kaitseliit uuendavad tankitõrjerelvastust

2021. aastal toimunud tankitõrjeraketisüsteemi Spike LR testlaskmised

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu Eurospike GmbH-ga, et soetada Kaitseväele ja Kaitseliidule tanktitõrjerelvad Spike SR, mis aitavad oluliselt tõsta tankitõrje võimekust.

„Nii mahuka ja olulise investeeringu puhul on äärmiselt hea meel selle üle, et läbi erinevate võimekuste võrdlusesse toomise, õnnestus projekti eeldatavalt kogumaksumuselt säästa ligi kaks miljonit eurot ja seejuures tõsta oluliselt tankitõrje võimekust,“ märkis RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp. „Tegemist on ühekordse tankitõrje raketiga, mille laskeulatus on kuni kaks kilomeetrit ning mis võimaldab rünnata ka liikuvaid sihtmärke. Esimesed tarned saabuvad Eestisse juba aastal 2022,“ lisas Lipp.

„Uued tankitõrjerelvad annavad Kaitseliidu üksustele senisest suurema lahingujõu, aidates vastast kaugemalt ja täpsemalt kahjutuks teha. Oleme valmis sõdima ka soomustatud vastasega, mistõttu on uued relvad meie jaoks üliolulised! Lisaks relvadele saame ka väljaõppevahendid, mis aitavad meil vähendada uue relvastuse kasutusele võtuga kaasnevaid kulutusi, kuid samas oluliselt tõsta meie üksuste efektiivsust lahinguväljal,“ lisas Kaitseliidu Peastaabi ülem kolonel Eero Rebo.

2021. aastal toimunud tankitõrjeraketisüsteemi Spike LR testlaskmised

Tankitõrjerelv Spike SR asendab Kaitseliidus olevaid 90 mm järelveetavaid tankitõrjekahureid. Eelnevalt olid Kaitseväes kasutusel Milan juhitavad tankitõrje raketikompleksid, mis on aastaid tagasi relvastusest välja läinud.

„Kaitseväe võime mõjutada vastase soomustehnikat täieneb oluliselt. Erinevus seisneb selles, et kui hetkel eksisteerib 1500 meetri tankitõrje võime pataljoni tasemel, siis Spike SR tulekuga omandab antud võime ka jalaväekompanii. Raketti saab lasta nii päeval kui öösel ning see töötab lase-unusta meetodil. Efektiivsed on ka treeningvahendid, mis lepingu järgselt ostetakse,“ lisas Kaitseväe jalaväeinspektor kolonelleitnant Martin Kukk.

Ühekordsed tankitõrjeraketid on lihtsasti kasutatavad ning mõeldud ühe sõduri poolt opereeritavaks süsteemiks.

Uued relvad lähevad eelkõige Kaitseliidu kasutusse, kuid ka Kaitseväe jalaväebrigaadidele. Kaitseliidule ja Kaitseväele hangitakse ühekordseid tankitõrje relvi kokku üle 40 miljoni euro ulatuses.

Lisainfo: [email protected]

2022-01-19T15:26:11+00:00