Kontakt2020-06-09T16:28:37+00:00

Kontaktid

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Järve 34a, 11314 Tallinn

Registrikood: 70009764
Telefon: +372 717 0400

E-post
info@kaitseinvesteeringud.ee

Kusti Salm

Direktor

Direktor planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest, samuti esindab direktor keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega.

Maria Tiidus

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuht vastutab keskuse sise- ja väliskommunikatsiooni eest. Kõigil ajakirjanikel palume pöörduda oma küsimustega esmalt just kommnikatsioonijuhi poole.

Kristina Grau

Personali- ja arendusjuht

Personali- ja arendusjuht vastutab keskuse personalitöö ja arendustegevuste juhtimise eest.

Mart Salusaar

Taristuosakonna juhataja ülesannetes

Taristuosakonna juhataja vastutab kaitseministeeriumi valitsemisala taristu arendamise ja selle korrashoiu eest. Samuti töötab taristuosakond koostöös valitsemisala asutustega välja taristu arendamise ja korrashoiuga seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala iga-aastase taristukava koostamiseks.

Katri Raudsepp

Hangete osakonna juht

Hangete osakonna juhataja vastutab Kaitseministeeriumi valitsemisala hangete korraldamise eest, töötab koos teiste asutustega välja hangetega seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide jaoks.

Hangete osakond

Asko Kivinuk

Õhu- ja mereväe kategooriajuht

Õhu- ja meresõidukid, sh hooldus.

Ramil Lipp

Relvastuse kategooriajuht

Relvastus, lahingumoon, vaatlus- ja mõõtmisvahendid, pioneer/TBK, kõige eelneva elutsükkel.

Priit Soosaar

Side ja radari kategooriajuht

Side ja radarid, side- ja navigatsioonisüsteemid, teisaldatavad elektripaigaldised, imitaatorid, kõige eelneva elutsükkel.

Marit Seim

Sõduri kategooriajuht

Riide- ja erivarustus, isikukaitsevahendid, väliteenistusvarustus, sõjaväe politsei.

Ivar Janson

Soomustatud sõidukite ja tehnika kategooriajuht

Soomustatud sõidukid, tehnika, sõidukite varuosad.

Toomas Kalda

Sõidukite ja tehnika kategooriajuht

Sõidukid, tehnika, sõidukite varuosad.

Kaia-Liisa Kadai

Väljaõppe ja elutsükli toetuse kategooriajuht

Meditsiin, toit, tööriistad, seadmed, masinad; kütused, määrdeained (õlid); sõidukite värvimine (pesu); pioneerimaterjal; ladustamine.

Heilika Reinvart

Olme ja personalitoetuse kategooriajuht

Sisustus, büroovahendid, olmetehnika, koolitused, majutusteenus, konverentsiteenindus, transpordikorraldus ja muud personalitoetusteenused.

Taristuosakond
Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Mariliis Õispuu Taristuosakonna referent 717 0480 mariliis.oispuu@kaitseinvesteeringud.ee
Mart Salusaar Ehitusbüroo juht 717 0502 mart.salusaar@kaitseinvesteeringud.ee
Sirje Tomiste Kinnisvarabüroo juht 717 0531 sirje.tomiste@kaitseinvesteeringud.ee
Mario Metsoja Korrashoiubüroo juht 56 66 7241 mario.metsoja@kaitseinvesteeringud.ee
Üldosakond
Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Katri Raudsepp Üldosakonna juhataja 717 0404 katri.raudsepp@kaitseinvesteeringud.ee
Kirsti Link Direktori abi 717 0400 kirsti.link@kaitseinvesteeringud.ee
Elo Karro Finantsjuht 717 0412 elo.karro@kaitseinvesteeringud.ee
Mattias Suumann Jurist 717 0420 mattias.suumann@kaitseinvesteeringud.ee
Kinnisvarahaldurid
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Randel Lipp Korrashoiubüroo Kirde regiooni juht 53045465 randel.lipp@kaitseinvesteeringud.ee
Marko Lessuk Tapa sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0578 marko.lessuk@kaitseinvesteeringud.ee
Toomas Soosaar Kaitseväe Akadeemia, Luunja ja Tartu maakonna kinnisvarahaldur 717 0904 toomas.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee
Airi Arras Kuperjanovi jalaväepataljoni, Nursipalu ja Tsiatsungõlmaa harjutusväljade, Võru ja Valga maakonna kinnisvarahaldur 717 0906 airi.arras@kaitseinvesteeringud.ee
Margus Eiche Korrashoiubüroo Lääne regiooni juht 717 0931 margus.eiche@kaitseinvesteeringud.ee
Elle Aavekukk Eametsa sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0933 elle.aavekukk@kaitseinvesteeringud.ee
Heiki Nippolainen Ämari lennubaasi kinnisvarahaldur 717 0935 heiki.nippolainen@kaitseinvesteeringud.ee
Arko Kidra Tallinna objektide kinnisvarahaldur 717 0963 arko.kidra@kaitseinvesteeringud.ee
Henri Kaur Kaitseministeeriumi kinnisvarahaldur 717 0266 henri.kaur@kaitseinvesteeringud.ee

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34a, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee