Kontakt2021-09-30T16:39:24+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Järve 34a, 11314 Tallinn

Registrikood: 70009764
Telefon: +372 717 0400

E-post
info@kaitseinvesteeringud.ee

Magnus-Valdemar Saar

Direktor

Direktor planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest, samuti esindab direktor keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega.

Pille Pärnjõe

Auditijuht

Juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine ja hoidmine ning riskijuhtimise kultuuri väärtuspõhine rakendamine.

Hanna Heinnurm

Pressikontakt

Pressikontakt vastutab keskuse väliskommunikatsiooni eest.

Sigrid Sinnep

Personalijuht

Personalijuht vastutab keskuse personalitöö ja arendustegevuste juhtimise eest.

Heilika Reinvart

Taristuosakonna juhataja

Taristuosakonna juhataja vastutab Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu arendamise ja selle korrashoiu eest, töötab koos teiste asutustega välja taristuga seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala iga-aastase taristukava koostamiseks.

Katri Raudsepp

Üldosakonna juhataja

Hangete osakond

Asko Kivinuk

Õhu- ja mereväe kategooriajuht

Õhu- ja mereväe sõidukid ning nende hooldus.

Priit Soosaar

Side ja radari kategooriajuht

Side, radarid, side- ja navigatsioonisüsteemid, teisaldatavad elektripaigaldised, imitaatorid.

Ivar Janson

Soomustatud sõidukite ja tehnika kategooriajuht

Soomustatud sõidukid, tehnika, sõidukite varuosad.

Bert Põder

Elutoetuse kategooriajuht

Meditsiin, transporditeenused, ladustamisteenused, mootorikütused-, õlid, määrdeained, kontoritarbed, koolitusteenused, trükised, toiduvarud, teadus- ja arendustegevus.

Ramil Lipp

Relvastuse kategooriajuht

Relvastus, lahingumoon, vaatlusseadmed, pioneer/TBK ja nende elutsükkel.

Marika Müür

Sõduri kategooriajuhi kohusetäitja

Riide- ja erivarustus, isikukaitsevahendid, väliteenistusvarustus, sh sõjaväepolitsei varustus.

Toomas Kalda

Sõidukite ja tehnika kategooriajuht

Sõidukid, tehnika, sõidukite varuosad.

Erko Sepri

Taristu kategooriajuht

Masinad, tööriistad, toitlustusinventar, nõrkvool, turvavarustus, CIMIC teenused, kütte- ja kliimaseadmed, olmeelektroonia, ruumide rent, teisaldatavad ehitised, kinnisvara korrashoid.

Taristuosakond

Maria Freimann

Põhja portfellijuht

Mart Salusaar

Lõuna portfellijuht

Elari Kalmaru

Harjutusväljade portfellijuht

Agne Silde

Toitlustusteenuse portfellijuht

Mario Metsoja

Lääne portfellijuht

Külli Tulvik

Kirde portfellijuht

Kaupo Kaasik

Taristuprojektide koostöö koordinaator

Üldosakond
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Merle Vilu Õigusvaldkonna juht +372 5198 6496 merle.vilu@kaitseinvesteeringud.ee
Janno Luts Finantsjuht +372 5845 5647 janno.luts@kaitseinvesteeringud.ee
Kirsti Link Direktori abi +372 717 0400 kirsti.link@kaitseinvesteeringud.ee
Ave-Maria Raud Lepinguregistri peakasutaja +372 5306 6689 ave-maria.raud@kaitseinvesteeringud.ee
Haldusjuhid
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Siim Pikkur Harjutusväljade portfelli haldusjuht +372 5305 1781 siim.pikkur@kaitseinvesteeringud.ee
Randel Lipp Kirde portfelli haldusjuht +372 5304 5465 randel.lipp@kaitseinvesteeringud.ee
Kajar Viiberg  Lääne portfelli haldusjuht +372 5388 0830 kajar.viiberg@kaitseinvesteeringud.ee
Siim Pilv Põhja portfelli haldusjuht +372 5346 4746 siim.pilv@kaitseinvesteeringud.ee
Toomas Soosaar Lõuna portfelli haldusjuht +372 514 8587 toomas.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee