Kontakt2022-12-13T23:17:42+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Järve 34a, 11314 Tallinn
üldtelefon +372 717 0400
[email protected]

Registrikood: 70009764

Magnus-Valdemar Saar

Peadirektor

Peadirektor planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest, samuti esindab peadirektor keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega.

Hanna Heinnurm

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuhi ülesanne on tagada keskuse välis– ja sisekommunikatsioonialaste tegevuste kavandamine, korraldamine ja arendamine ning koostöö sihtrühmadega. Avalikkuse teavitus ja suhtlus pressiga.

Pille Pärnjõe

Auditijuht

Juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine ja hoidmine ning riskijuhtimise kultuuri väärtuspõhine rakendamine.

Ivar Janson

Hangete osakonna juhataja

Katri Raudsepp

Üldosakonna juhataja

Heilika Reinvart

Taristuosakonna juhataja

Taristuosakonna juhataja vastutab Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu arendamise ja selle korrashoiu eest, töötab koos teiste asutustega välja taristuga seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala iga-aastase taristukava koostamiseks.

Hangete osakond

Priit Soosaar

Side ja radarite kategooriajuht

Side, radarid, side- ja navigatsioonisüsteemid, teisaldatavad elektripaigaldised, imitaatorid.

Ramil Lipp

Relvastuse kategooriajuht

Relvastus, lahingumoon, vaatlusseadmed, pioneer/TBK ja nende elutsükkel.

Erko Sepri

Sõidukite, tehnika ja logistika kategooriajuht

Ratassõidukid ja eritehnika ning nende remont ja hooldus ning varuosad.

Maia Prunt

Taristu ja teenuste kategooriajuht

Masinad, tööriistad, toitlustusinventar, nõrkvool, turvavarustus, CIMIC teenused, kütte- ja kliimaseadmed, olmeelektroonia, ruumide rent, teisaldatavad ehitised, kinnisvara korrashoid. Sh igapäevaelu mõjutavate teenuste hankimine, nt koolitused, taksoteenuse ja uuringud.

Karmo Saar

Õhu-, vee- & lahingsõidukite kategooriajuht

Õhu-, vee-  ja lahingusõidukid ning nende varuosad ja hooldus.

Robert Käsper

Sõdurivarustuse ja elutoetuse kategooriajuht

Riide- ja erivarustuse, isikukaitsevahendid, meditsiinitarvikute, väliteenistusvarustus, sh sõjaväepolitsei varustus.

Taristuosakond

Mart Salusaar

Lõuna portfellijuht

Elari Kalmaru

Harjutusväljade portfellijuht

Agne Silde

Toitlustusteenuse portfellijuht

Nele Gerberson

Põhja portfellijuht

Mario Metsoja

Lääne portfellijuht

Randel Lipp

Kirde portfellijuht

Kaupo Kaasik

Taristuprojektide koostöö koordinaator

Üldosakond
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Merle Vilu Õigusvaldkonna juht +372 5198 6496 [email protected]
Janno Luts Finantsjuht +372 5845 5647 [email protected]
Alo Aulik Mobilisatsiooniressursside valdkonna juht +372 506 4064 [email protected]
Ave-Maria Raud Lepinguregistri peakasutaja +372 5306 6689 [email protected]
Andmekaitsespetsialist [email protected]
Juriidiliste isikute riigisaladuse töötlemise load [email protected]

Haldusjuhid
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Siim Pikkur Harjutusväljade portfelli haldusjuht +372 5305 1781 [email protected]
Risto Sulger Kirde portfelli haldusjuht +372 5860 0683 [email protected]
Kajar Viiberg  Lääne portfelli haldusjuht +372 5388 0830 [email protected]
Siim Pilv Põhja portfelli haldusjuht +372 5346 4746 [email protected]
Toomas Soosaar Lõuna portfelli haldusjuht +372 514 8587 [email protected]