Kontakt2023-10-20T12:21:58+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Järve 34a, 11314 Tallinn
üldtelefon +372 717 0400
[email protected]

Registrikood: 70009764

Magnus-Valdemar Saar

Peadirektor

Peadirektor planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest, samuti esindab peadirektor keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega.

Andri Maimets

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuhi ülesanne on tagada keskuse välis– ja sisekommunikatsioonialaste tegevuste kavandamine, korraldamine ja arendamine ning koostöö sihtrühmadega.

Hanna-Christine Rotmeister

Pressiesindaja

Pressiesindaja ülesandeks on avalikkuse teavitamine ning suhtlus pressiga.

Ivar Janson

Hangete osakonna juhataja

Katri Raudsepp

Üldosakonna juhataja

Kadi-Kai Kollo

Taristuosakonna juhataja

Hangete osakond

Priit Soosaar

Kategooriajuht (side ja radarid)

Side, radarid, side- ja navigatsioonisüsteemid, teisaldatavad elektripaigaldised, imitaatorid.

Ramil Lipp

Kategooriajuht (relvastus)

Relvastus, lahingumoon, vaatlusseadmed, pioneer/TBK ja nende elutsükkel.

Erko Sepri

Kategooriajuht (sõidukid, tehnika & logistika)

Ratassõidukid ja eritehnika ning nende remont ja hooldus ning varuosad.

Karmo Saar

Kategooriajuht (õhu-, vee- & lahingsõidukid)

Õhu-, vee-  ja lahingusõidukid ning nende varuosad ja hooldus.

Maia Prunt

Kategooriajuht (sõdurivarustus & elutoetus)

Riide- ja erivarustuse, isikukaitsevahendid, meditsiinitarvikute, väliteenistusvarustus, sh sõjaväepolitsei varustus.

Kristo Raud

Kategooriajuht (taristu ja teenused)

Masinad, tööriistad, toitlustusinventar, nõrkvool, turvavarustus, CIMIC teenused, kütte- ja kliimaseadmed, olmeelektroonia, ruumide rent, teisaldatavad ehitised, kinnisvara korrashoid. Sh igapäevaelu mõjutavate teenuste hankimine, nt koolitused, taksoteenuse ja uuringud.

Taristuosakond

Elari Kalmaru

Harjutusväljade portfellijuht

Kaupo Kaasik

Taristuprojektide koostöö koordinaator

Ando Voogma

Põhja-Kirde portfellijuht

Agne Silde

Toitlustusteenuse portfellijuht

Peeter Karja

Lõuna portfellijuht

Liisi Hallikma

Lääne portfellijuht

Üldosakond
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Merle Vilu Õigusvaldkonna juht +372 5198 6496 [email protected]
Ave-Maria Raud Lepinguregistri peakasutaja +372 5306 6689 [email protected]
Andmekaitsespetsialist [email protected]
Juriidiliste isikute riigisaladuse töötlemise load [email protected]

Haldusjuhid
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Siim Pikkur Harjutusväljade portfelli haldusjuht +372 5305 1781 [email protected]
Risto Sulger Kirde haldusjuht +372 5860 0683 [email protected]
Kajar Viiberg  Lääne portfelli haldusjuht +372 5388 0830 [email protected]
Siim Pilv Põhja haldusjuht +372 5346 4746 [email protected]
Toomas Soosaar Lõuna portfelli haldusjuht +372 514 8587 [email protected]