Kontakt2022-06-08T23:30:01+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Järve 34a, 11314 Tallinn
üldtelefon +372 717 0400
info@kaitseinvesteeringud.ee

Registrikood: 70009764

Magnus-Valdemar Saar

Direktor

Direktor planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest, samuti esindab direktor keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega.

Maria Tiidus

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuhi ülesanne on tagada keskuse välis– ja sisekommunikatsioonialaste tegevuste kavandamine, korraldamine ja arendamine ning koostöö sihtrühmadega. Avalikkuse teavitus ja suhtlus pressiga.

Pille Pärnjõe

Auditijuht

Juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine ja hoidmine ning riskijuhtimise kultuuri väärtuspõhine rakendamine.

Ivar Janson

Hangete osakonna juhataja

Katri Raudsepp

Üldosakonna juhataja

Heilika Reinvart

Taristuosakonna juhataja

Taristuosakonna juhataja vastutab Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu arendamise ja selle korrashoiu eest, töötab koos teiste asutustega välja taristuga seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala iga-aastase taristukava koostamiseks.

Hangete osakond

Priit Soosaar

Side ja radari kategooriajuht

Side, radarid, side- ja navigatsioonisüsteemid, teisaldatavad elektripaigaldised, imitaatorid.

Ramil Lipp

Relvastuse kategooriajuht

Relvastus, lahingumoon, vaatlusseadmed, pioneer/TBK ja nende elutsükkel.

Toomas Kalda

Sõidukite ja tehnika kategooriajuht

Sõidukid, tehnika, sõidukite varuosad.

Maia Prunt

Elutoetuse kategooriajuht

Igapäevast elu mõjutavad teenuste hankimine nagu nt meditsiinitarvikud, koolitused, taksoteenus ja uuringud.

Karmo Saar

Soomustatud sõidukite ja tehnika kategooriajuht

Soomustatud sõidukid, tehnika, sõidukite varuosad.

Erko Sepri

Taristu kategooriajuht

Masinad, tööriistad, toitlustusinventar, nõrkvool, turvavarustus, CIMIC teenused, kütte- ja kliimaseadmed, olmeelektroonia, ruumide rent, teisaldatavad ehitised, kinnisvara korrashoid.

Robert Käsper

Sõduri kategooriajuht

Riide- ja erivarustus, isikukaitsevahendid, väliteenistusvarustus, sh sõjaväepolitsei varustus.

Heiki Ivask

Õhu- ja mereväe kategooriajuht

Õhu- ja mereväe sõidukid ning nende hooldus.

Taristuosakond

Mart Salusaar

Lõuna portfellijuht

Elari Kalmaru

Harjutusväljade portfellijuht

Agne Silde

Toitlustusteenuse portfellijuht

Nele Gerberson

Põhja portfellijuht

Mario Metsoja

Lääne portfellijuht

Randel Lipp

Kirde portfellijuht

Kaupo Kaasik

Taristuprojektide koostöö koordinaator

Üldosakond
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Merle Vilu Õigusvaldkonna juht +372 5198 6496 merle.vilu@kaitseinvesteeringud.ee
Janno Luts Finantsjuht +372 5845 5647 janno.luts@kaitseinvesteeringud.ee
Ave-Maria Raud Lepinguregistri peakasutaja +372 5306 6689 ave-maria.raud@kaitseinvesteeringud.ee
Andmekaitsespetsialist andmekaitse@kaitseinvesteeringud.ee
Haldusjuhid
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Siim Pikkur Harjutusväljade portfelli haldusjuht +372 5305 1781 siim.pikkur@kaitseinvesteeringud.ee
Risto Sulger Kirde portfelli haldusjuht +372 5860 0683 risto.sulger@kaitseinvesteeringud.ee
Kajar Viiberg  Lääne portfelli haldusjuht +372 5388 0830 kajar.viiberg@kaitseinvesteeringud.ee
Siim Pilv Põhja portfelli haldusjuht +372 5346 4746 siim.pilv@kaitseinvesteeringud.ee
Toomas Soosaar Lõuna portfelli haldusjuht +372 514 8587 toomas.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee