Kontakt2024-04-08T09:36:39+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Järve 34a, 11314 Tallinn
üldtelefon +372 717 0400
[email protected]

Registrikood: 70009764

Magnus-Valdemar Saar

Peadirektor

Peadirektor planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest, samuti esindab peadirektor keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega.

Katri Raudsepp

Peadirektori asetäitja

Peadirektori asetäitja korraldab asutuse igapäevast tööd, juhib tugiprotsesside arendamist ja vastutab RKIK osaluse eest valitsemisalaülestes planeerimisprotsessides.

Andri Maimets

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuhi ülesanne on tagada keskuse välis– ja sisekommunikatsioonialaste tegevuste kavandamine, korraldamine ja arendamine ning koostöö sihtrühmadega.

Krismar Rosin

Pressiesindaja

Pressiesindaja ülesandeks on avalikkuse teavitamine ning suhtlus pressiga.

Ivar Janson

Hangete osakonna juhataja

Heli Randes

Üldosakonna juhataja

Kadi-Kai Kollo

Taristuosakonna juhataja

Hangete osakond

Priit Soosaar

Kategooriajuht (side ja radarid)

Side, radarid, side- ja navigatsioonisüsteemid, teisaldatavad elektripaigaldised, imitaatorid.

Ramil Lipp

Kategooriajuht (relvastus)

Relvastus, lahingumoon, vaatlusseadmed, pioneer/TBK ja nende elutsükkel.

Erko Sepri

Kategooriajuht (sõidukid, tehnika & logistika)

Ratassõidukid ja eritehnika ning nende remont ja hooldus ning varuosad.

Marek Mardo

Kategooriajuht (õhu-, vee- & lahingsõidukid)

Õhu-, vee- ja lahingusõidukid ning nende varuosad ja hooldus.

Maia Prunt

Kategooriajuht (sõdurivarustus & elutoetus)

Riide- ja erivarustuse, isikukaitsevahendid, meditsiinitarvikute, väliteenistusvarustus, sh sõjaväepolitsei varustus.

Kristo Raud

Kategooriajuht (taristu ja teenused)

Masinad, tööriistad, toitlustusinventar, nõrkvool, turvavarustus, CIMIC teenused, kütte- ja kliimaseadmed, olmeelektroonia, ruumide rent, teisaldatavad ehitised, kinnisvara korrashoid. Sh igapäevaelu mõjutavate teenuste hankimine, nt koolitused, taksoteenuse ja uuringud.

Taristuosakond

Elari Kalmaru

Harjutusväljade portfellijuht

Kaupo Kaasik

Taristuprojektide koostöö koordinaator

Ando Voogma

Põhja-Kirde portfellijuht

Agne Silde

Toitlustusteenuse portfellijuht

Peeter Karja

Lõuna portfellijuht

Steven Linkov

Lääne portfellijuht

Üldosakond
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Merle Vilu Õigusvaldkonna juht +372 5198 6496 [email protected]
Ave-Maria Raud Lepinguregistri peakasutaja +372 5306 6689 [email protected]
Andmekaitsespetsialist [email protected]
Juriidiliste isikute riigisaladuse töötlemise load [email protected]

Haldusjuhid
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Siim Pikkur Harjutusväljade portfelli haldusjuht +372 5305 1781 [email protected]
Risto Sulger Kirde haldusjuht +372 5860 0683 [email protected]
Kajar Viiberg  Lääne portfelli haldusjuht +372 5388 0830 [email protected]
Siim Pilv Põhja haldusjuht +372 5346 4746 [email protected]
Toomas Soosaar Lõuna portfelli haldusjuht +372 514 8587 [email protected]