Kontakt2019-10-10T07:46:08+00:00

Kontaktid

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Järve 34a, 11314 Tallinn

Registrikood: 70009764
Telefon: +372 717 0400

E-post
info@kaitseinvesteeringud.ee

Kusti Salm

Direktor

Kusti Salm planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest, samuti esindab direktor keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega.

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuht vastutab keskuse sise- ja väliskommunikatsiooni eest. Kõigil ajakirjanikel palume pöörduda oma küsimustega esmalt just kommnikatsioonijuhi poole.

Kadi-Kai Kollo

Hangete osakonna juhataja

Hangete osakonna juhataja Kadi-Kai Kollo vastutab Kaitseministeeriumi valitsemisala hangete korraldamise eest, töötab koos teiste asutustega välja hangetega seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide jaoks.

Külli Tulvik

Taristuosakonna juhataja

Taristuosakonna juhataja Külli Tulvik vastutab kaitseministeeriumi valitsemisala taristu arendamise ja selle korrashoiu eest. Samuti töötab taristuosakond koostöös valitsemisala asutustega välja taristu arendamise ja korrashoiuga seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala iga-aastase taristukava koostamiseks.

Major Anneli Liister

Üldosakonna juhataja

Üldosakonna juhataja major Anneli Liister vastutab keskuses dokumendihalduse, asjaajmise ja arhiivinduse korraldamise eest, samuti keskuse IT- ja juriidilise teenindamise eest. Üldosakonna vastutusse kuulub ka keskuse finantsjuhtimine, varahaldus ja personalitöö.

Hangete osakond
Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Kertu Hanni Hangete oskonna referent 717 0430 kertu.hanni@kaitseinvesteeringud.ee
Taristuosakond
Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Kaisa Kogermann Taristuosakonna referent 717 0480 kaisa.kogermann@kaitseinvesteeringud.ee
Mart Salusaar Ehitusbüroo juht 717 0502 mart.salusaar@kaitseinvesteeringud.ee
Sirje Tomiste Kinnisvarabüroo juht 717 0531 sirje.tomiste@kaitseinvesteeringud.ee
Toomas Kalda Korrashoiubüroo juht 717 0551 toomas.kalda@kaitseinvesteeringud.ee
Üldosakond
Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Direktori abi 717 0400 info@kaitseinvesteeringud.ee
Kristina Grau Planeerimisjuht 717 0414 kristina.grau@kaitseinvesteeringud.ee
Elo Karro Finantsjuht 717 0412 elo.karro@kaitseinvesteeringud.ee
Mattias Suumann Jurist 717 0420 mattias.suumann@kaitseinvesteeringud.ee
Kinnisvarahaldurid
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Andri Uprus Korrashoiubüroo Kirde regiooni juht 717 0571 andri.uprus@kaitseinvesteeringud.ee
Marko Lessuk Tapa sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0578 marko.lessuk@kaitseinvesteeringud.ee
Toomas Soosaar Kaitseväe Akadeemia, Luunja ja Tartu maakonna kinnisvarahaldur 717 0904 toomas.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee
Airi Arras Kuperjanovi jalaväepataljoni, Nursipalu ja Tsiatsungõlmaa harjutusväljade, Võru ja Valga maakonna kinnisvarahaldur 717 0906 airi.arras@kaitseinvesteeringud.ee
Margus Eiche Korrashoiubüroo Lääne regiooni juht 717 0931 margus.eiche@kaitseinvesteeringud.ee
Elle Aavekukk Eametsa sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0933 elle.aavekukk@kaitseinvesteeringud.ee
Heiki Nippolainen Ämari lennubaasi kinnisvarahaldur 717 0935 heiki.nippolainen@kaitseinvesteeringud.ee
Arko Kidra Tallinna objektide kinnisvarahaldur 717 0963 arko.kidra@kaitseinvesteeringud.ee
Henri Kaur Kaitseministeeriumi kinnisvarahaldur 717 0266 henri.kaur@kaitseinvesteeringud.ee

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34a, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee