Kontakt2021-06-04T09:14:47+00:00

Kontaktid

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Järve 34a, 11314 Tallinn

Registrikood: 70009764
Telefon: +372 717 0400

E-post
info@kaitseinvesteeringud.ee

Magnus-Valdemar Saar

Direktor

Direktor planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest, samuti esindab direktor keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega.

Hanna Heinnurm

Pressikontakt

Pressikontakt vastutab keskuse väliskommunikatsiooni eest. Kõigil ajakirjanikel palume pöörduda oma küsimustega Hanna poole.

Sigrid Sinnep

Personalijuht

Personalijuht vastutab keskuse personalitöö ja arendustegevuste juhtimise eest.

Heilika Reinvart

Taristuosakonna juht

Taristuosakonna juhataja vastutab Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu arendamise ja selle korrashoiu eest, töötab koos teiste asutustega välja taristuga seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala iga-aastase taristukava koostamiseks.

Hangete osakond

Asko Kivinuk

Õhu- ja mereväe kategooriajuht

Õhu- ja mereväe sõidukid ning nende hooldus.

Priit Soosaar

Side ja radari kategooriajuht

Side, radarid, side- ja navigatsioonisüsteemid, teisaldatavad elektripaigaldised, imitaatorid.

Ivar Janson

Soomustatud sõidukite ja tehnika kategooriajuht

Soomustatud sõidukid, tehnika, sõidukite varuosad.

Indrek Väärtnõu

Taristu kategooriajuht

Masinad, tööriistad, toitlustusinventar, nõrkvool, turvavarustus, CIMIC teenused, kütte- ja kliimaseadmed, olmeelektroonia, ruumide rent, teisaldatavad ehitised, kinnisvara korrashoid.

Ramil Lipp

Relvastuse kategooriajuht

Relvastus, lahingumoon, vaatlusseadmed, pioneer/TBK ja nende elutsükkel.

Marit Seim

Sõduri kategooriajuht

Riide- ja erivarustus, isikukaitsevahendid, väliteenistusvarustus, sh sõjaväepolitsei varustus.

Toomas Kalda

Sõidukite ja tehnika kategooriajuht

Sõidukid, tehnika, sõidukite varuosad.

Kadi-Kai Kollo

Elutoetuse kategooriajuht

Meditsiin, transporditeenused, ladustamisteenused, mootorikütused-, õlid, määrdeained, kontoritarbed, koolitusteenused, trükised, toiduvarud, teadus- ja arendustegevus.

Taristuosakond

Maria Freimann

Põhja portfellijuht

Mart Salusaar

Lõuna portfellijuht

Elari Kalmaru

Harjutusväljade portfellijuht

Mario Metsoja

Lääne portfellijuht

Külli Tulvik

Kirde portfellijuht

Kaupo Kaasik

Taristuprojektide koostöö koordinaator

Üldosakond
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Katri Raudsepp Üldosakonna juhataja +372 5368 1336 katri.raudsepp@kaitseinvesteeringud.ee
Kirsti Link Direktori abi +372 717 0400 kirsti.link@kaitseinvesteeringud.ee
Ave-Maria Raud Lepinguregistri peakasutaja +372 5306 6689 ave-maria.raud@kaitseinvesteeringud.ee
Haldusjuhid
Nimi Ametikoht  Telefon E-posti aadress
Siim Pikkur Harjutusväljade portfelli haldusjuht +372 5305 1781 siim.pikkur@kaitseinvesteeringud.ee
Randel Lipp Kirde portfelli haldusjuht +372 5304 5465 randel.lipp@kaitseinvesteeringud.ee
Kajar Viiberg  Lääne portfelli haldusjuht +372 5388 0830 kajar.viiberg@kaitseinvesteeringud.ee
Siim Pilv Põhja portfelli haldusjuht +372 5346 4746 siim.pilv@kaitseinvesteeringud.ee
Toomas Soosaar Lõuna portfelli haldusjuht +372 514 8587 toomas.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34a, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee