Oleme ettevalmistamas riigihanget „Küberalaste konsultatsioonide ja koolituste tellimiseks kaitseministeeriumi valitsemisalas (konsultatsioonid NIST raamistikus)“ ning kutsume huvitatud isikuid 23.03.2020 kell 10.00 teabepäevale, mis toimub Küberjulgeoleku väljaõppekeskuse CR14 hoones aadressil Rävala 14 (Tallinn).

Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust, kvalifitseerimistingimusi ja vastavustingimusi), vastata küsimustele ja vajadusel täiendada tehnilist kirjeldust.

Registreerumine teabepäevale: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee kuni 19.03.2020 kell 16:00 koos rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, isikukood, kontaktandmed), et tagada sissepääs julgeolekualale.

2020-03-10T12:11:25+00:00