Kuulutasime välja hanke Rabasaare linnavõitluslinnaku ehitustöödeks

Riigihanke sisuks on Rabasaare linnavõitluslinnaku edasine projekteerimine ja ehitamine, kuhu kuuluvad seitsme erineva korruselisusega ehitise ehitus, keskpolügooni ja Rabasaare küla vahelise ühendustee ehitus koos sillaga ja olemasolevate teede rekonstrueerimine. Koos kõikide ehitistega ja olemasolevate teede rekonstrueerimisega muutub küla tervikuna väga paljude väljaõppevõimalustega linnavõitluslinnaku kompleksiks.

Kaasaegne harjutuskoht

Linnak saab olema kaasaegset linnaruumi imiteeriv harjutuskoht, mis koosneb vajalike väljaõppe elementidega (aknad, uksed, trepid jne) ehitistest. Alale on lähenemiseks tagatud ligipääs eri nurkadest ja külgedest ning linnaku hoonestus on kavandatud võimalikult mitmekesine (madalhoonestusala, kõrghoonestusala, tööstusala). Linnavõitluslinnakule iseloomulikuks osaks on lisaks hoonetele ka tihe tänavavõrk, mis teeb võimalikuks viia linnakus läbi võimalikult erinevaid väljaõppeharjutusi.

Olemasolevate hoonete vahele on projekteeritud seitse uut hoonet ja ehitist koos erinevate ruumitüüpidega. Osa ruume tulevad ka ümberliigutatavate lahendustega. Üks hoonetest tuleb kolmekorruseline, millele sarnast teiste linnavõitluslinnakute taristu hulgas ei esine. Lisaks teeme külla olemasoleva asemele uue silla.

Ajaloost ja keskkonnast

Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimise ettevalmistus algas 2020. a kevadel. Kõik säilinud hooned on dokumenteeritud ja eestiaegsetele hoonetele koostatud ka ajaloolised õiendid. Olemasolevad hooned säilitatakse varemetena. Uued püstitatavad hooned on arhitektuurselt lahendatud ajaloolisse miljöösse sobivalt.

Lisaks loob Rabasaare ja selle hooned nahkhiireliikidele mitmekülgseid sigimis- ja varjetingimusi. Rabasaare linnaku väärtus nahkhiirte jaoks on selle hoonetes, mida nad kasutavad ajutiste varjepaikadena ning tänu vähese inimmõjuga piirkonnale leidub seal neile ka toitumisalasid.

Hanke leiad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3736076/general-info

 

 

 

 

 

2021-11-18T15:08:42+00:00