Kuulutasime välja riigivara oksjoni organiseerimisteenuse hanke

Riigihanke esemeks on tellija vara oksjonite organiseerimisteenuse osutamine riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustel ja korras, avalikul elektroonilisel enampakkumisel, vastavalt riigivaraseaduse § 58 „Enampakkumise väljakuulutamine“ sätestatule.

Riigihange on jaotatud kaheks osaks järgmiselt:
Osa 1 — Vallasvara oksjoniteenus
Osa 2 — Kinnisvara oksjoniteenus

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.07 kell 11:00
Riigihanke viitenumber: 262801
Rohkem infot: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5741680/general-info
2023-06-15T11:22:01+00:00