14.06.2023

Infomaterjalid, Hanked

Kuulutasime välja riigivara oksjoni organiseerimisteenuse hanke

Kuulutasime välja riigivara oksjoni organiseerimisteenuse hanke.

Riigihanke esemeks on tellija vara oksjonite organiseerimisteenuse osutamine riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustel ja korras, avalikul elektroonilisel enampakkumisel, vastavalt riigivaraseaduse § 58 „Enampakkumise väljakuulutamine“ sätestatule.

Riigihange on jaotatud kaheks osaks järgmiselt:
Osa 1 — Vallasvara oksjoniteenus
Osa 2 — Kinnisvara oksjoniteenus

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.07 kell 11:00
Riigihanke viitenumber: 262801
Rohkem infot: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5741680/general-info

Hanna Heinnurm