30.09.2023

Uudised, Harjutusväljad, Taristu

Liitlaste vastuvõtuala Võrus sai nurgakivi

Riigi kaitseinvesteeringute kskus (RKIK) asetas täna koos kaitseväe ja Mapri Ehituse esindajatega nurgakivi uuele liitlaste vastuvõtualale Võrus, mis võimaldab järgmise aasta alguses paigutada 2. jalaväebrigaadi juurde täiendavaid liitlasüksuseid. Tegemist on ühe osaga järgnevate aastate investeeringutest liitlaste vastuvõtuks.

„Meie julgeolekut tagavad peale meie enda kaitsevõime ka meie NATO liitlased, mille tõttu oleme lähiaastatel investeerimas liitlastega seotud taristusse 362 miljonit eurot. Meie eesmärk on tagada parimad võimalikud tingimused, et liitlased saaksid koos meiega Eesti kaitsmist harjutada ja seda ka Lõuna-Eestis,“ ütles RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Kalmaru lisas, et liitlaste vastuvõtualad sobivad ideaalselt üksuste vastuvõtuks ja majutamiseks näiteks kriisiolukorras või õppustel, et lihtsustada nende saabumist ja siin lahinguvalmiduse saavutamist. Pärast lühiajalist viibimist siirduvad üksused operatsioonialadele või tagasi päritoluriiki.

Vastuvõtualad asuvad kaitseväe linnakute ja harjutusalade vahetus läheduses, kus üksustel on võimalik seada korda nii tehnika kui relvad ning integreeruda teiste Eesti üksustega.

2.jalaväebrigaadi ülema kolonel Mati Tikerpuu sõnul parandab arendus oluliselt liitlaste vastuvõtutingimusi. „Meie eesmärk on harjutada koos liitlastega Eesti kaitsmist igapäevaselt ja aastaringselt. Selleks, et sõdurid ja üksused saaksid rahuajal keskenduda väljaõppele, peab neil olema väljaõpet toetav taristu – söökla, majutus- ja hooldustingimused ning koht, kus tehnikat hoiustada.“

Lõuna vastuvõtuala ehitatakse olemasoleva Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrvale, kus on alates selle aasta kevadest tehtud ettevalmistustöid uue vastuvõtuala rajamiseks. Alasse ehitatakse kaheksa majutushalli, mis mahutavad ligikaudu 1000 inimest.

Projekteerimis- ja ehitusleping ala ehituseks sõlmiti sel suvel Lõuna-Eesti ettevõttega Mapri Ehitus, kelle tegevjuht Tarmo Roos märkis, et projekteerimis- ja ehitustöid on alustatud väga tempokalt.

„Selles projektis on RKIK suutnud olla võrdväärne partner otsuste tegemisel ning küsimustele reageerimisel. See on tõesti olnud väga hästi toimiv tiimitöö. Legendina on meie ettevõttes on siinse ehitusmeeskonna kohta öeldud, et platsil ja meeskonnas valitseb „kaitseväe kord“ ning töö käib kiires tempos. Ootame kerget talve ning mahedat sügist, et ehitustempot hoida kuni lõpuni,“ lisas Roos.

Tsiatsungõlmaa maaüksus on moodustatud 2007. aastal eesmärgiga tagada seal juba aastaid toimunud lasketiiru laskmiste ja riigikaitselise taktikalise väljaõppe läbiviimine. Kinnistul paiknev Tsiatsungõlmaa lasketiir asutati 2012. aastal ning pärast seda on sealset lasketiiru rekonstrueeritud ning juurde ehitatud toetavat taristut.

Hanna Heinnurm