Lõppes kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala piiri tähistamine

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) tellimusel sai valmis kaitseväe keskpolügooni ohuala piiritähistus. Ohuala piir on rajatud keskpolügooni ida- ning lääne küljes ligikaudu 50 kilomeetri pikkuselt. Tööde teostajaks oli osaühing Kiirwarren.KL ning tööde maksumuseks oli ligikaudu 280 000 eurot ilma käibemaksuta.

„Laiendatud ohualad on võetud kasutusele eesmärgiga võimaldada keskpolügoonil toimuvat väljaõpet, kus relvade ohualad ei mahu keskpolügooni alale. Ohuala piiri tähistamine on oluline, et juhtida kõrvaliste isikute tähelepanu, et nad on sisenemas laiendatud ohualale, kus laskmiste ohualas viibides võib tekkida oht elule. Kui laskmisi ei toimu, siis on laiendatud ohualale sisenemine lubatud,“ märkis RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase- ja mustatriibuliseks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes takistavad inimeste sattumist ohualale. Laiendatud ohualale on paigaldatud ka lipumastid, kus heisatakse kolm tundi enne ohtliku tegevuse algust punased hoiatuslipud. Lisaks on peamiste sissepääsuteede alguses ka infotahvlid harjutusvälja kontaktide, lisainfo ning graafikutega.

Projekti eesmärgiks lisaks ohuala välispiiri tähistamisele oli ka alternatiivmatkaraja loomine ning vaatetorni püstitamine kunagise Venemäe vaatetorni asukohale. RMK Oandu-Ikla matkatee trass jääb Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal osaliselt laiendatud ohuala territooriumile.  Tagamaks matkajatele püsiv võimalus matkateed kasutada, on rajatud 10,5 km pikkune alternatiivne rajalõik läbi Kaksiksilla parkla, Kulli lõkkekoha ja Venemäe telkimisala, et õppuste ajal suletud ohualast turvaliselt mööda pääseda.

„Kuna laiendatud ohuala asub Põhja-Kõrvemaa ja Ohepalu looduskaitsealadel, siis tuli piirisiht rajada viisil, mis avaldaks keskkonnale väiksemat mõju. Seetõttu rajati piirisiht viisil, kus suuri puid ei raiutud, vaid postid paigaldati tihedamalt ning kus vajadusel raiuti ainult alusmetsa,“ lisas Kalmaru.

Läpi-Ojaküla tee ehitustööde tõttu on hetkel piirist tähistamata ligi 700 meetrine lõik, mis saab valmis järgmise aasta suveks.  Leping tööde teostamiseks sõlmiti 2019. aasta novembris.

2021-11-29T12:08:56+00:00