Täna, 15.05.2021, toimub Männiku harjutusväljal Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, Kaitseväe, Politsei- ja Piirivalveameti, Saku vabatahtliku pääste ja Keskkonnaameti ühine teavituskampaania.

Teavituskampaania eesmärgiks on teavitada harjutusvälja külastavaid inimesi väljaõppeala liikumispiirangutest. Kui väljaõppealal toimub Kaitseväe, Kaitseliidu ning Siseministeeriumi valitsemisala asutuse väljaõpe, on alale sisenemine keelatud.

„Harjutusväljal viibimine tegevuse ajal on ohtlik. Isegi kui tegevus paistab toimuvat piisavalt kaugel, võib tegevuse ohuala ulatuda kilomeetrite kaugusele, kuid ei välju harjutusväljade piiridest. Seetõttu paneme harjutusväljal liikujatele südamele, et enne alale sisenemist veenduksid nad, kas alale sisenemine on lubatud. Kahjuks on iganädalaselt juhtumeid, kus ohtliku tegevuse ajal siseneb ilma loata harjutusväljale inimesi, kes võivad läbi selle enda elu ohtu seada,“ märkis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Harjutusväljal võib liikuda, kui seal ei toimu tegevust. Harjutusväljal liikudes tuleb jälgida seal olevaid hoiatusmärke, milleks on valge-punasega piiripostid, tõkkepuud ning punased hoiatuslipud. Kui tõkkepuud on suletud ning lipumastidesse on heisatud punased hoiatuslipud, on alale sisenemine keelatud.

Harjutusvälja piir on tähistatud valge-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber

Harjutusvälja graafik on leitav nii harjutusvälja sissesõiduteedel asuvatelt infotahvlitelt, kui ka kohalike omavalitsuste kodulehtedelt ning aadressilt www.mil.ee/harjutusvaljad.

Männiku harjutusvälja ja linnaku metsateedel on mootorsõidukitega sõitmine lubatud ainult territooriumi valdaja kirjalikul loal. Liiklusseaduse § 45 lg 13 kohaselt ei tohi sõita sõidukiga haljasalale või sellel sõidukite liiklemise tagajärjel kujunenud pinnasteele või väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks ilma maaomaniku või -valdaja loata.

 

 

2021-05-17T13:30:06+00:00