01.03.2024

Uudised, Harjutusväljad

Omavalitsustele makstakse 1,35 miljonit eurot harjutusväljade häiringutasu

Nagu mullugi, maksab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) tänavu 16 kohalikule omavalitsusele kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja kasutamisega kaasneva häiringu eest hüvitisena 1 350 000 eurot.

Hüvitist makstakse nii omavalitsustele, kelle territooriumil paikneb harjutusväli ja selle mõjuala, kui ka omavalitsustele, kelle territooriumil paikneb üksnes harjutusvälja mõjuala. Sõltuvalt harjutusväljal kasutatavatest relvaliikidest ja nende tekitatava müra- ja vibratsiooni häiringu tugevusest ulatub mõjuala 1000 meetrist kuni 4000 meetrini harjutusvälja piirist. Hüvitise arvutamisel lähtutakse harjutusvälja ja selle mõjuala suurusest ning omavalitsuse territooriumil paikneval mõjualal asuvate eluruumide arvust ehitisregistris 1. jaanuari seisuga.

Hüvitise eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel teha investeeringuid ja parandada kohalikku elukeskkonda. Näiteks Võru vallas on varasem toetussumma olnud abiks Sõmerpalu lasteaia ehitamisel. „Et kasusaajate hulk oleks võimalikult suur, siis järgmise toetussumma suuname häiringualasse jäävate teede parandusse ja korrashoidu,“ rääkis Võru vallavanem Kalmer Puusepp.

Tapa vallavanem Riho Tell lisas, et praeguses keerulises majandusolukorras on häiringutasu vallale oluliseks leevenduseks. „Kasutame häiringutasu vahendeid valla teedevõrgu seisukorra parandamiseks, samuti sporditaristu arendamiseks Lehtses ja Tapal. Häiringutasu vahendid annavad arvestatava panuse valla elukeskkonna parendamiseks,“ lausus Tell.

2024. aastal makstakse 16 omavalitsusele hüvitist järgmiselt (eurodes):

Alutaguse vald                24 907

Anija vald                        57 158

Antsla vald                      32 382

Kadrina vald                    36 980

Kiili vald                           97 707

Kuusalu vald                   146 106

Lääne-Harju vald            120 713

Narva-Jõesuu linn           94 561

Pärnu linn                        1 173

Rõuge vald                      57 695

Saarde vald                     23 990

Saku vald                        28 774

Tapa vald                        330 533

Toila vald                         22 365

Võru linn                          126 438

Võru vald                         148 524

Hüvitis makstakse välja hiljemalt 31. märtsiks.

Eestis on asutatud seitse harjutusvälja – Kaitseväe keskpolügoon ning Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla harjutusväljad.

Andri Maimets