26.06.2023

Uudised, Taristu

Raadi sõjaväelinnaku uus administratiivhoone sai nurgakivi

Panime täna koos kaitseväe ja Embach Ehituse esindajatega nurgakivi Raadi sõjaväelinnaku administratiivhoonele. Lähitulevikus on lisaks administratiivhoonele plaanis Raadi linnakusse ehitada ka uus kutseõppehoone ning sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus.

„Administratiivhoone on esimene mitmetest plaanitavatest investeeringutest Raadi linnakus, mis pakuvad kaitseväele paremaid võimalusi õppetööks ja ülesannete täitmiseks. Antud administratiivhoone rajamine on oluline investeering meie kaitseväe võimekuse tugevdamisel ning tagab sõjaväelastele kaasaegsed ja funktsionaalsed tööruumid,” sõnas RKIK lõuna portfellijuht Peeter Karja.

Uut hoonet hakkab kasutama peamiselt 2. jalaväebrigaad.

„Uue hoonega valmimisega kolib 2. jalaväebrigaadi staap Luunjast Raadile ning ajale jalgu jäänud infrastruktuur asendub kaasaaegsemaga. Võrreldes olemasolevaga saame juurde mitmeid vajalikke ruume, mis parandavad töötingimusi ning annavad rohkem paindlikkust ja planeerimisvõimalusi,“ ütles 2. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Marek Värk.

Lepingu uue administratiivhoone ehituseks sõlmis RKIK ettevõttega Embach Ehitus. Kolme maapealse korrusega hoone suletud netopind on veidi üle 1700 m² ning sinna on planeeritud kontoriruumid ja laopinnad. Lisaks ehitatakse hoone ümbrusesse sobiv välisruum ja vajalikud trassid.

„Meil on hea meel, et saame luua kaitseväele head ja kaasaegsed töötingimused ning aidata seeläbi kaasa riigikaitse võimekuse arendamisele. Ehitustööd kulgevad vastavalt kokkulepitud ajagraafikule ning koostöö Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega on hea ja konstruktiivne,“ ütles Embach Ehituse juhatuse esimees Andres Salusaar.

Projekti maksumus on 5,2 miljonit eurot ning ehitustööde oodatav valmimistähtaeg on 2024. aasta sügis.

Raadi sõjaväelinnakus jätkatakse ka tulevikus arendustöödega. Lähiaastatel on plaanis rajada uus kutseõppehoone ning sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus, et täiendada linnaku võimekust ja tagada kaitseväele parimad võimalused.

Hanna Heinnurm