Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas eile välja Tapa sõjaväelinnaku kunstikonkursi võitja, kelleks osutus osaühingu AB Ansambel maakunstiteos nimega „Õde ja vend“. Võistlustöö autorid on Toivo Tammik, Andres Mägi ja Veiko Vahtrik.

„Võidutöö kannab kõige paremini edasi 1. jalaväebrigaadi algset ideed. Tekkiv uus keskkond võimaldab sõdurile teenistuses olles vahetada igapäevaselt oma keskkonda, kus ta saaks oma mõtetele keskenduda või oma lähedastega privaatsemalt suhelda. Võidutöö aitab kaasa meie brigaadi võitlusvõime kasvule,“ lisas 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Osaühing AB Ansambeli võidutöö “Õde ja vend”

Kunstikonkursi eesmärgiks oli leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Tapa sõjaväelinnaku kasarmute vahelistele rohealadele. „Tegemist on elegantse minimalistliku teosega, mille mastaapsed skulpturaalsed vormid lõikuvad linnaku maastikusse, luues nii kaks maakunsti objekti, mis ühendavad sõjaväelinnaku kahte suuremat majadevahelist väljakut. Autorite lähenemine on üsna peenetundeline, pakkudes vaatajale esteetilist naudingut, aga ka sotsiaalset  ja ühendavat keskkonda linnaku kasutajatele,“ märkis kunstikonkursi žürii liige Kirke Kangro (Eesti Kunstnike Liit).

Tapa sõjaväelinnak on Eesti Kaitseväe kõige suurem ja moodsam sõjaväelinnak, mis koosneb vanast ja uuest linnakust. Linnakus asuvad erinevad hooned ja rajatised, kokku pea 300 hoonet ja rajatist. Linnaku hooned on kaitseväe ehitistele kohaselt minimalistlikud, valdavalt 1-4 korruselised, materjalina on suures osas kasutatud betooni. Domineerivad värvitoonid on valge, hall ja pruun.

„Suuremõõtmeline kompleks pakub võimalust erinevateks kasutamisvõimalusteks – väiksemate rühmade vabaõhu aruteludeks või seminarideks, võimaluseks vestelda sõpradega, lugeda, puhata, miks mitte ka teha rühma pildistamisi. Tööst tõotab tulla mõjus ja linnaku keskkonda ergastav maastikukunsti teos, mis toob tegevväelaste, ajateenijate ja liitlasüksuste igapäevasesse keskkonda uut tajuvälja,“ lisas žürii liige Kirke Kangro

Kunstikonkursile kvalifitseerus 27 teost. Konkursi teise koha pälvis PAGE OÜ (Oliver Soomets, Argo Männik) teos „Rahu“ ning kolmanda koha Sten Eltermaa ja Arvi Andersoni teos „Peibutus“. Žürii eripreemiad pälvisid Harmarek OÜ (Argo Männik, Taavi Kuningas, Mari Kuningas) teos „Siht“ ning Mark Grimitlihti teos „Eesti Mets“.

Esimene, teine ja kolmas koht ning eripreemia väärilised tööd valiti välja lihthäälte enamuse alusel. Võistlustööde hindamisel hinnati kontseptuaalse idee selgust ja teose kõrget ja professionaalset kunstilist taset, lahenduse omanäolisust, uue kvaliteedi/väärtuse lisamist sõjaväelinnakusse, teose konstruktsiooni, materjali valikut, kestvuse ning hooldusega seotud praktiliste eesmärkide saavutamist.

Konkursi suurus oli üle 150 000 euro koos käibemaksuga, mis on seni kunstiteoste tellimise seaduse alusel ellu viidud Eesti kunstikonkurssidest kõige suurem. Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 147 790 eurot ilma käibemaksuta. Teise, kolmanda koha ja eripreemiate fondi suuruseks on 2750 eurot. Summa on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused.

Osaühing AB Ansambeli võidutöö kavand “Õde ja vend”
Esikolmiku ja eripreemiat väärivate tööde lühianalüüs

2021-03-31T11:02:47+00:00