Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis lepingu ladude ehituseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Nordecon AS sõlmisid lepingu ladude ning seonduvate välisvõrkude projekteerimis- ja ehitustöödeks Harjumaal. Investeeringute kogumaksumus oli ilma käibemaksuta 17,7 miljonit eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus arendab kaitseväe taristut eelkõige varustuse ladustust ja hoiustamist silmas pidades. „Meil on hea meel, et hanke parima pakkumuse teinud Nordecon AS-l on varasem suur kogemustepagas riigikaitseliste objektide ehitustega mitmetes kaitseväe linnakutes. Usume, et koostöö Nordeconiga on edukas ning saame kasutajale laod tähtaegselt üle anda,“ märkis RKIK lääne portfellijuht Mario Metsoja.

„Riigikaitse tähendus on meie kõigi jaoks saanud sel aastal uue mõõtme. Igaühel on võimalik anda oma panus, olgu seda kas eraisikuna või ettevõttena. Meil on Nordeconis võimalus panustada just oma tugevusega ehituses,“ kommenteeris Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller.

Tööde valmimise lõpptähtajaks on 2023. aasta lõpp.

Lisainfo: Hanna Heinnurm, [email protected]


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu ja materjalide soetamisega tegelev asutus, mis asutati 2017. aastal. RKIK-i eesmärk on võimaldada kaitseväel keskenduda oma põhitegevusele ehk sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga investeeritud euro eest maksimaalselt kaitsevõimet. RKIK korraldab hankeid nii kaitseministeeriumi, kaitseväe kui ka teiste valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Riigikaitse arendamiseks soetatakse igal aastal üle 350 miljoni euro eest tooteid ja teenuseid ning arendatakse ja hoitakse töökorras taristut rohkem kui 70 miljoni euro ulatuses.

Kõik käimasolevad ja planeeritud hanked leiad veebilehelt: https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

2022-08-31T09:55:29+00:00