Kuulutasime välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Infosüsteemide turbetestimised“ (viitenumber 222625) eesmärgiga leida endale raamlepingu partnerid järgnevaks 48 kuus.

Riigihanke esemeks on Kaitseministeeriumi valitsemisala tellitavate, olemasolevate või valitud infosüsteemide turvalisuse testimine OWASP (Open Web Application Security Project) ASVS (Application Security Verification Standard).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.07.2020 kell 11.00.

Hanketeade on leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1880712/general-info

Ootame aktiivset osavõttu

Lisainfo:

Kategooriajuht (Side ja radarid) Priit Soosaar

Tel 717 0461/Mobiil 5919 5005

E-post priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

2020-06-09T15:47:11+00:00