Riik kuulutas välja ehitushanke sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamiseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja mahuka projekteerimis- ja ehitushanke sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamiseks, mille raames plaanitakse ehitada ligikaudu 8000 m2 suurune kompleks jõudsalt arenevasse Raadi linnakusse Tartus. Uue hoone valmimine parandab oluliselt sõjameditsiini väljaõppe võimalusi ning kaitseväe tervisekeskuse ja taastusravi tingimusi, mille läbi tõuseb ka teenuste kvaliteet.

„Raadi sõjaväelinnak on üks meie prioriteetidest, kuhu plaanime järgnevatel aastatel investeerida rohkem kui 35 miljonit eurot. Investeeringute tulemusena  kaasajastame kaitseväe töötingimusi, hakkame pakkuma kaasaegset õppe- ja simulatsioonikeskkonda ning vähendame oluliselt tänaseid halduskulusid vajaliku taristu korrashoiul,“ ütles RKIK lõuna portfellijuht Peeter Karja.

„On märkimisväärne, et Raadi linnaku arendused on nüüdseks jõudnud paberilt platsile. Lisaks just avaldatud sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse hankele asetasime hiljuti ka nurgakivi uuele Raadi administratiivhoonele ning aasta lõpus saame alustada juba uue kaitseväe kutseõppe- ja pääslahoone ehitusega. Kõikide uute hoonetega muutub linnak terviklikuks ning kaasaegseks keskkonnaks kaitseväe väljaõppe läbiviimisel,“ lisas Karja.

Keskusesse koondatakse kokku tänasel päeval tegutsevad kaitseväe tervisekeskus, kaitseväe ravimite keskladu ja muud olulised meditsiiniõppe võimekused. Planeeritavasse keskusesse on planeeritud erinevate funktsioonidega õppepinnad kui ka ruumid katastroofiolukordade simuleerimiseks.

„Sõjameditsiini õppeks loodavad kaasaegsed tingimused toovad suure arenguhüppe sõja- ja katastroofimeditsiini alasele väljaõppele. Kavandatud ruumid võimaldavad luua keskkonna, kus saab simuleerida erinevaid olukordi alates raske traumahaige esmaabist lahinguväljal, meditsiinimeeskondade väljaõppest masskannatanute olukorras kuni haigla väljaõppeni erinevatel juhtimistasanditel. Tegemist on n.ö sõjameditsiini polügooniga, kus on võimalik harjutada erinevate kriisimeditsiini olukordade lahendamist nii sõja kui rahu tingimustes ning seeläbi toetada laiapindset riigikaitset meedikute valmisoleku treeningu kaudu,“ ütles Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse juhataja (kolonelleitnant reservis) Ahti Varblane

Ehitusleping on plaanis sõlmida selle aasta lõpus ning planeeritud ehitus võiks alata järgmise aasta teisel kvartalil.

Taotlusi on võimalik esitada riigihangete registris kuni 18. augustini. Riigihanke viitenumber riigihangete registris on 266772.

Fotol on Raadi linnaku plaan, millest kõige suurem hoone on rajatav sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus.

2023-07-28T07:41:27+00:00