Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja kaks hanget, mille eesmärgiks on leida pikaaegsed partnerid kaitseväe soomukite ja ratassõidukite remondi- ja hooldustöödeks. Lepingute eeldatav kogumaht on 250 miljonit eurot. 

Kaitseinvesteeringute keskuse soomukite kategooriajuhi Ivar Jansoni hinnangul on tegemist olulise ja mahuka investeeringuga Eesti kaitsetööstusesse, mis loob kohalikele ettevõtetele võimaluse arendada nii oma kompetentse kui ka taristut. „Ainult läbi ettevõtete võimekuse kasvu saame jätkusuutlikult tagada kaitseväe tehnika parima valmisoleku,“ ütles Janson ning lisas, et: „sõidukite hooldus ja remont on tehnikapargi kasutuses hoidmise töömahukaim osa, mis peab kindlustama üksustele määratud tehnika kõrge kättesaadavuse – mis tähendab, et igal ajahetkel on rohkem tehnikat reageerimisvalmis.“

Kaitseväe soomustehnika ja ratassõidukite park on kasvanud viimastel aastatel märkimisväärselt ning kasvab lähiajal veelgi. Sellel kümnendil on plaan soetada täiendavalt ca 200 soomukit ja kuni 500 ratassõidukit, mis arvestab ka olemasolevate sõidukite välja- vahetamist. Kokku on kaitseväe käsutuses ligemale 5000 sõidukit.

„Kaasaegsete kaitseotstarbeliste sõidukite tehniline keerukus on kasvanud ning nõuab järjest kõrgemat kompetentsi remondi- ja hooldusteenuse pakkujatelt, mis väikese turu kontekstis eeldab ettevõtetelt investeeringuid ning riigilt pikaajalisi ja mahukaid lepinguid. Väljakuulutatud hangete eesmärk on tekitada turul jätkusuutlik ja toimiv konkurents, mis tagab teenuse kvaliteedi ning hoiab lõpphinna mõistlikuna,“ rõhutas Janson. „Ka Eestis paiknevad liitlased on väljendanud oma huvi tehnika remontimiseks kohaliku partneri juures, eesmärgiga lühendada tarneaegu ja seeläbi suurendada tehnika valmisolekut väljaõppes ja lahingutegevuses osalemiseks,“ lisas ta.

Kaitseinvesteeringute keskuse sõidukite ja tehnika kategooriajuhi Toomas Kalda sõnul pikas perspektiivis peaks uue korralduse tulemusena oluliselt lühenema tehnika remondi ja hoolduse järjekorrad ning kokkuvõttes paranema tehnika kättesaadavus ja kasutusvalmidus.

Soomukite hooldus- ja remonttööde raamleping sõlmitakse 10-ks aastaks ja maksimaalselt 3 pakkujaga. Lepingupartnerid võtavad kohustuse arendada oma töökojad relvaseaduse nõuetele vastavaks, mis nõuab täiendavaid investeeringuid kõigilt potentsiaalsetelt pakkujatelt. Raamlepingu kogumaht on ca 200 miljonit eurot.

Ratassõidukite hooldus- ja remonttööde hanke kogumaht on ca 50 miljonit eurot ning raamleping sõlmitakse 7-ks aastaks mitmete pakkujatega, mis võimaldab jagada nende vahel tellimusi ja hajutada töökoormust.

2021-10-26T14:13:45+00:00