15.06.2023

Uudised, Taristu

Tähelepanu, matkajad, seenelised ja marjulised!

Tuletame harjutusväljadel marjul ja seenel käivatele inimestele meelde, et turvalisuse huvides tuleb järgida väljaõppealadel kehtivaid ohutusnõudeid ning liikumispiiranguid.

Harjutusväljadel üle Eesti toimub aastaringselt kaitseväe ja kaitseliidu väljaõpe. Ka suvel ja sügisel, mil inimesed lähevad rohkem metsa seeni ja marju korjama või loodusesse vaba aega veetma, võivad samal ajal kehtida harjutusväljadel väljaõppest tingitud liikumispiirangud. Kui väljaõpet ei toimu, on harjutusväljadel liikumine lubatud.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist harjutusväljadele väljaõppe toimumise ajal, on harjutusalade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triibuliste postidega. Igal postil on väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusvälja ala. Osadele piiripostidele on lisatud ka silt, et tegemist on harjutusväljaga ning lisaks on siltidel kirjas ka vastava väljaõppeala kontakttelefon. Eraldi võib näha ka hoiatusmärke üksuse treeningala kirjaga.

Laskmiste, lõhkamiste ja muu eluohtliku tegevuse ajaks heisatakse väljaõppealade lipumastidesse punased lipud ning suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud. Vajadusel paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad, kelle korraldusi tuleb ohutuse tagamise eesmärgil täita.

Harjutusväljade sissesõiduteede juures olevatel infotahvlitel on lisaks kontakttelefoni numbrile kirjas ka harjutusvälja graafik, väljaõppeala tõkestuskord ning vajadusel ohualajoonis. Samuti edastatakse harjutusväljadel toimuva väljaõppe kohta infot kohalikele omavalitsustele ning kogu oluline info on alati nähtav ka internetis aadressil https://www.mil.ee/harjutusvaljad.

Hanna Heinnurm