Tallinna halduskohus otsustas täna jätta rahuldamata relvatootja Sig Sauer taotluse tunnistada tühiseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja riigihangete vaidlustuskomisjoni otsus USA relvatootja Lewis Machine ja Tool Company (LMT) automaatrelvade pakkumus edukaks tunnistamise kohta.

Kaitseinvesteeringute keskus tunnistas LMT kaitseväe automaatide hanke edukaks pakkujaks möödunud aasta 30. novembril. Hanketingimustele kohaselt hindas komisjon relvade töökindlust ja vastupidavust ning hanke majanduslikku soodsust ehk maksumust kogu relvade elutsükli vältel. Edukaks tunnistamisele eelnesid katsed relvade verifitseerimiseks tootjatehases ja rahvusvaheliselt sertifitseeritud laborites, kus testiti relvade vastupidavust keskkonnatingimustele ning kontrolliti nende täpsust, koormustaluvust ja ohutust.

Hanke tehnilised tingimused pandi kokku kaitseväe juhtimisel, hankekomisjoni kuulusid lisaks kaitseinvesteeringute keskusele kaitseväe, kaitseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning justiitsministeeriumi esindajad. Hankel osales algselt 14 pakkujat, kellest kvalifitseerus üheksa ettevõtet, oma pakkumuse esitas neli ning minimaalsetele nõuetele vastavaks tunnistati kolm firmat – LMT, Sig Sauer ning Heckler & Koch.

 

Kavandatava hankelepingu kohaselt ostab kaitseinvesteeringute keskus aastatel 2019 – 2021 ligikaudu 16000 automaattulirelva koos lisavarustusega. Lisaks sellele peab sõlmitav raamleping võimaldama vajadusel täiendavate relvade ostmist aastani 2026. Raamlepingu maht on kokku 75 miljonit eurot. Uued automaattulirelvad lähevad esmalt 1. ja 2. jalaväebrigaadi ja seejärel kogu kaitseväe operatiivstruktuuri käsutusse, kus neid hakkavad kasutama nii kutselised kaitseväelased, ajateenijad kui ka kaitseliitlased.

LMT on USA 1980. aastal asutatud ettevõte, mis valmistab ja tarnib käsitulirelvi eeskätt USA militaar- ja jõustruktuuridele. Tema toodetud relvastust kasutavad muu hulgas Ühendkuningriigi eriüksus SAS ning Uus-Meremaa armee.

Sig Sauer vaidlustas otsuse riigihangete vaidlustuskomisjonis kahel korral ning esitas taotluse rahandusministeeriumi järelevalve alustamiseks. Esimesel korral leidis vaidlustuskomisjon relvade verifitseerimise dokumenteerimises puudusi. Nende likvideerimise järel leidis vaidlustuskomisjon, et vaidlustuse rahuldamiseks pole alust ning LMT pakkumuse edukaks tunnistamine on õiguspärane.

Automaattulirelvade hange korraldati 2017. aasta juunis väljakuulutamisega läbirääkimistega riigihankena, kus oli võimalik osaleda kõigil soovijatel. Hanketingimused olid ühetaolised kõikidele osalejatele, muuhulgas oli osalejatel võimalus pidada läbirääkimisi.

.

.

2019-08-30T14:41:04+00:00