Tapa kaitseväelinnakus valmis 20-st hoidlast koosnev kompleks koos platside, teede ja abihoonetega. Tööde tellijaks oli Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ning töid teostas Nordecon AS.  Investeeringud summas 11,6 miljonit eurot on viimase paari aasta üks suurimatest taristuinvesteeringutest Tapal.

Fotol Tapa sõjaväeväelinnakus valminud varjualused

Kaitseminister Kalle Laanet märkis, et viimastel aastatel soomusmanöövervõime välja arendamisega on tulnud juurde arvukalt uut varustust ja relvastust, mis seletab hoiustamise vajaduse suurenemist.  „Juurdearendus täidab meie liitlaskohustusi ning annab paremad tingimused riigikaitseliste varude ladustamiseks,“ lisas Laanet.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on 1. jalaväebrigaadi taristut arendanud eelkõige varustuse ladustust ja hoiustamist silmas pidades. „Tegemist on ehitistega, mille rajamine paneb ettevõtjate professionaalsuse proovile, sest sarnaseid ehitisi turul ei ole ning nende ehitamise kogemus samuti puudub. Seega on eriti oluline hea koostöö tellija ja töövõtja vahel,“ märkis RKIK kirdeportfellijuht Külli Tulvik.

 

 

Hoidlakompleksi ehitusleping sõlmiti Nordeconiga 2019. aasta suvel. „Kaitserajatiste ehitamine Tapa sõjaväelinnakus on Nordeconi jaoks olnud samaaegselt nii suur vastutus kui au, kuna anname läbi selle töö panuse ka Eesti kaitseväe edusse. Hoidlakompleksi ehitus on kulgenud plaanipäraselt ja hea meel on tõdeda, et linnaku järgmine etapp on koostöös tellijaga valminud,“ lisas Nordecon AS juhatuse liige Priit Luman.

Tapa linnakus valmis eelmisel aastal Nordecon AS-i poolt liikursuurtükkide hoiustushall ja hooldus-õppe garaaž. Lisaks valmis AS Megaron-E poolt ratastehnika hoiustamiseks seitse varjualust. Üks varjualune on ette nähtud 28 suure masina jaoks ning mahutab 56 väiksemat masinat. Seitse varjualust on veel valmimas selle aasta esimeses pooles. Tööde teostajaks on Revin Grupp OÜ

2021-03-25T11:24:45+00:00