Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja kaitsevaldkonna esimese kunstikonkursi, mille eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Tapa sõjaväelinnaku väliterritooriumi kasarmute vahelistele rohealadele. Konkursi suurus on üle 150 000 euro, mis on seni kunstiteoste tellimise seaduse alusel ellu viidud konkurssidest Eestis kõige suurem.

„Tapa sõjaväelinnak, kui kaitseväe suurim väljaõppe- ja paiknemiskoht, on pikalt oodanud võimalust kujundada igapäevast teenistuskeskkonda loovust soosivamaks. Tapa sõjaväelinnaku betoon ja asfalt on väljaõppe seisukohalt head, aga me oleme pikalt igatsenud võimalust kõige selle keskel nautida ka kunsti ja pakkuda enda ning liitlaste sõduritele paika, kus reflekteerida ja korraks astuda välja tavapärasest kivilinnast,“ lisas 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Kunstikonkurss kuulutatakse välja kunstiteoste tellimise seaduse alusel, mille kohaselt avaliku otstarbega hoone püstitamise, laiendamise või ümberehitamise puhul tuleb avaliku sektori hankijal korraldada kunsti tellimiseks avalik konkurss.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 147 790 eurot ilma käibemaksuta. Teise, kolmanda koha ja eripreemiate fondi suuruseks on 2750 eurot. Summa on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused.

„Ideelahenduse eesmärgiks on kunstiliselt väljenda Eesti Kaitseväele olulisi väärtusi: ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, koostöövalmidus, avatus ning selle kaudu innustada ajateenijaid, tegevväelasi, liitlasi ja teisi linnakus tegutsevaid üksusi õppimis- ja tegutsemistahtele. Propagandistlikud lahendused antud kontekstis ei ole sobilikud,“ ütles RKIK kirde portfellijuht Külli Tulvik.

Kunstiteos või nende komplekt peab olema ruumiline, kõikidest külgedest vaadeldav skulptuur võiinstallatsioon või nende kombinatsioon, mis moodustab kunstilise terviku.  Ta peab eristuma territooriumi üldisest keskkonnast, samas suhestuma kaitsevaldkonna temaatikaga. Teos võiks luua enda ümber sobiva ruumi, mis looks ühtekuuluvustunnet ja positiivseid emotsioone ning samas tekitades enda ümber sobiva koha ka vaba aja veetmiseks.

Kunstiteose märksõnadeks on kunstiliselt kõrgetasemeline, nähtav, mõjus, mõistetav, kaasaegne, keskkonna kvaliteeti tõstev, sotsiaalselt käivitatav.

Kunstikonkursi võistlusjuhend on leitav www.kaitseinvesteeringud.ee veebilehelt. Taotlusi ja kavandeid saab esitada kuni 17. veebruarini 2021. Kunstiteose asukohaga on võimalus tutvuda avatud infopäeva raames, mis toimub 12.01.2021 Tapa sõjaväelinnaks.

Tapa sõjaväelinnak on Eesti Kaitseväe kõige suurem ja moodsam sõjaväelinnak, mis koosneb vanast ja uuest linnakust. Linnakus asuvad erinevad hooned ja rajatised, kokku pea 300 hoonet ja rajatist (kasarmud, toitlustuskompleks, pääslahoone, õppehoone, staabihoone, meditsiinikeskus, sõdurikodu, lisaks mitmed hoidlad, garaažid, varjualused, remondihallihallid, estakaadid, NATO komplekteerimisala, platsid jm). Linnaku hooned on kaitseväe ehitistele kohaselt minimalistlikud, valdavalt 1-4 korruselised, materjalina on suures osas kasutatud betooni. Domineerivad värvitoonid on valge, hall ja pruun.

Linnakus tegutseb 1. jalaväebrigaad ja NATO liikmesriikide väeüksused. 1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest.

Lisainfo: ave.nael@kaitseinvesteeringud.ee

Konkursil osalemiseks vajalik info:
Kunstikonkursi võistlusjuhend
Asukohaskeem
Asukohaskeemi illustreerivad pildid
Julgeolekutingimused

Küsimused ja vastused (uuendatud 12. veebruar): Küsimused ja vastused

2021-02-12T11:14:24+00:00