Tapa sõjaväelinnakus alustati raskerelvade töökoja ehitust

Möödunud aasta lõpus alustati Tapa sõjaväelinnakus uue raskerelvade töökoja ehitust. Tegemist on kauaoodatud töökojaga, mille eesmärgiks on teostada suuremahulisi hooldus- ja remonttöid raskerelvadele. Lepingu töökoja ehituseks sõlmis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) möödunud aasta sügisel ning lepingu kogumaksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 4,7 miljonit eurot.

„Kaitseväe relvastusse on viimastel aastatel lisandunud mitmeid uusi relvasüsteeme, sh liikursuurtükid K9 Kõu ja uued miinipildujad. Koos relvastuse vallas toimunud arengute ning uute relvasüsteemide saabumisega lähiaastatel on äärmiselt oluline kasvatada ka kaitseväeüleselt võimekust raskerelvastuse hoolduseks ja remondiks. Ehitatav töökoda annab meile just vajaliku unikaalse võime ning tagab jätkusuutlikkuse ka tulevikuperspektiivis,“ ütles kolonelleitnant Valdo Veski, kaitseväe toetuse väejuhatuse ülema ülesannetes.

Ligi 1700 ruutmeetri suuruses remonditöökojas on olemas lisaks töökojale tehnika pesula, varuosade ladu, büroopinnad ning kaasaegsed olmetingimused. “Tapa sõjaväelinnak on viimastel aastatel jõudsalt suurenenud. Kuna kaitseväe relvastusse on lisandunud ning lisandub juurde mitmeid raskerelvasid, on vaja ka kaasaegseid töövahendeid ning –ruume vastava tehnika töökorras hoidmiseks. Meil on hea meel, et meie koostööpartneriks on Revin Grupp, kes on kaitseväele ehitanud mitmeid erinevaid hooneid, ” ütles RKIK kirde portfellijuht Randel Lipp.

Möödunud aastatel on Revin Grupp ehitanud kaitseväele mitmeid erinevaid ehitisi. Näiteks valmisid ülemöödunud aastal tehnika varjualused Tapal ja Jõhvis ning möödunud aastal Jõhvi tegevväelaste kasarmuhoone ja Jõhvi söökla laiendus.  „Raskerelvade töökoja ehitus on senistest objektidest erinev seoses kõrgendatud nõuetest hoone konstruktsioonide kandevõimele. Ehitajatena loodame ikka soojale talvele ja varakult algavale kevadele, et ehitustööd saaksid ruttu hoo sisse,” ütles osaühing Revin Grupp eelarvestusjuht Mikk Jalak. 

Tapa sõjaväelinnakus on hetkel käimas ka täiendava taristu ehitamine liitlaste vastuvõtmiseks. Täiendava taristu ehitamise eesmärgiks on võimaldada korraga vastu võtta veel rohkem liitlasüksuseid ning tõsta liitlaste tehnika kohaloleku võimekust. Lisaks kuulutatakse lähiajal välja ka hange hooldusõppegaraaži ning tehnika varjualuste ehitamiseks.

Raskerelvade töökoda valmib 2023. aasta lõpuks.

Foto on illustratiivne. Fotol on kujutatud Tapa sõjaväelinnaku olemasolevat töökoda.

2023-01-12T16:14:45+00:00