Tapal valmis kaitseväe uus kaudtulerelvastuse remonditöökoda

Riigi kaitseinvesteeringute keskus avas Tapal kaudtulerelvastuse töökoja, kus kaitsevägi hakkab remontima nii K9 liikursuurtükke kui ka 120-mm järelveetavaid miinipildujaid.

„Uute relvasüsteemide soetamisel tuleb alati mõelda ka nende hooldusele, sest see tagab relvade kestmise ja lahinguvalmiduse,“ ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) põhja-kirde portfellijuht Ando Voogma. Tema sõnutsi muudab uus remonditöökoda meie kaudtulerelvade võimekuse üle-eestiliseks ja terviklikuks. „Lisaks on meil Lõuna-Eestis juba olemas K9-le mõeldud hoiuhall ning kohe hakkame Tapale hooldus- ja õppegaraaži ehitama,” lisas ta.

Varem hooldasid ja remontisid tegevväelased kaudtulerelvi suurtükiväepataljoni taristus või toetuse väejuhatuse soomustehnika töökojas. Need hooned ei vastanud aga täielikult liikursuurtükkide vajadustele ning jäid kitsaks. „Nüüd, mil meil on iseseisev, just kaudtulerelvade jaoks loodud taristu, töötab kogu süsteem efektiivsemalt ja sujuvamalt,“ ütles kapten Tõnis Tulp Kaitseväe toetuse väejuhatusest.

Näitena toob ta liikursuurtüki K9 Kõu iga-aastase hoolduse, mis on väga ajamahukas ja nõuab väga suurt täpsust. „Liikursuurtüki torni ja raua vahetus on tehniliselt väga keeruline, mis vajab spetsiaalseid tõstevahendeid. Samuti peab hoone olema piisavalt kõrge. Kõik neid töid saabki just selles uues majas teha,“ lisas Tulp. Remonditöökojas hakkab K9-tega tööle kümmekond tehnikut, kes said eelmisel aastal Lõuna-Koreas vastava väljaõppe. Kaitseväel on hetkel 24 K9 liikursuurtükki, lähiaastatel saabub veel 12.

Remonditöökoja ehitanud OÜ Revlin Grupi eelarvestusosakonna juht Mikk Jalak rääkis, et suurimaks väljakutseks oli ehitajale suurelementide montaaž, mis vajas läbimõeldud lähenemist. „Hea meel on panustada meie kaitsevõimesse. Täname riigi kaitseinvesteeringute keskust, hoone projekteerijat AS Reasant ja partnereid,“ ütles Jalak.

Töökoja maksumus on ligikaudu 5,4 miljonit eurot koos käibemaksuga ning netopind on 1580 ruutmeetrit. Lisaks kuuluvad liikursuurtükkide relvade remonditöökoja juurde laopinnad ja liikursuurtükkide pesula. Hoones on õpperuum kahekümnele inimesele, köök ning riietevahetusruumid.

Vaata galeriid siit: Raskerelvade remonditöökoda avamine | Flickr (autor Kermo Pastarus)

24.04.2024
2024-04-24T14:56:02+00:00