04.03.2023

Uudised, Jääkreostus, Taristu

Tartus Raadi sõjaväelinnakus likvideeritakse nõukogudeaegne jääkreostus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) koostöös Tartu linnavalitsusega on alustanud Raadi sõjaväelinnaku nõukogudeaegse jääkreostuse likvideerimist uudse tehnoloogia abi. Raadi jääkreostuskolle saab likvideeritud tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi rahastusele.

Jääkreostusala asub Tartu linnas Raadi asumis osaliselt riigikaitsemaal ja osaliselt Tartu linna maadel. „Raadi lennuvälja jääkreostuse uuringuga (1995) tuvastati endise Nõukogude Liidu Raadi sõjaväelennuvälja autobaasi alalt pinnasereostus, kuid seni teadmata olnud reostusala tuli ilmsiks 2020. ja 2021. aastal tehtud täiendavate reostusuuringutega. Üle tööstusmaa piirnormi naftasaadustega reostunud pinnase puhastamisega aitame kaasa ka edasisele pinnase ja põhjavee looduslikule puhastumisele,“ ütles RKIK lõuna portfellijuht Mart Salusaar

Reostusala ohutustatakse EKOGRID™ tehnoloogia abil, kus maapinda paigutatakse omavahel ühendatud elektroodid, millega luuakse pinnases elektrokineetiline väli, mille abil tõhustatakse bioremediatsiooni ja saasteainete oksüdeerimist pinnases ja põhjavees. „Tegemist on meie jaoks uudse tehnoloogia kasutamisega reostunud ala puhastamisel. Seega ootame põnevusega puhastusprotsessi läbiviimist ja jälgimist,“ lisas Salusaar.

Kuigi jääkreostuse likvideerimine võtab aega neli kuni kaheksa kuud ning on võrreldes pinnase eemaldamisega aeganõudvam, võimaldab selline lähenemine jääkreostusala ohutustada ilma pinnase suuremahulise väljakaevamise töödeta ja tagasitäite vajaduseta. Lisandväärtuseks on ka põhjavee puhastumine protsessi käigus.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Tartu püüdleb pidevalt puhta ja kutsuva linnaruumi poole. „Tartus ei ole ruumi saastunud keskkonnale ja meil on väga hea meel, et koostöös Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega on meil võimalus jätkata linna nõukogude sõjaväest maha jäänud reostusest puhtaks teha. Selline töö annab eelduse, et tulevikus saame selle ala võtta kasutusse väärtusliku keskkonnana, mis sobib kokku ka läheduses asuva ERMi ja Raadi looduskaitsealaga,“ ütles Klaas.

„Meil on rõõm teha jääkreostuskolde likvideerimisel koostööd Tartu Linnavalitsusega ja suur hea meel, et meie projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Nii saame reostusala puhastada selle levikualas tervikuna ja aitame üheskoos kaasa keskkonnaseisundi parandamisele,“ lisas Salusaar.

Leping jääkreostuse likvideerimiseks sõlmiti ettevõtetega Maves OÜ ja EKOGRID OY. Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 240 000 eurot.

Varasemalt on jääkreostusi likvideeritud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ka Ämari sõjaväelinnakus, kus jääkreostus likvideeriti pinnase väljakaevamise ning pinnase puhastamise meetodil.

Hanna Heinnurm