Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub osalema turu-uuringus kavandatavale riigihankele “Jalatsite hooldus ja parandus”.

Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärk on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsiooni, võimalike pakkujate olemasolu, hinnatasemeid, tarneaegasid ja muid olulisi kriteeriume. Turu-uuring annab hankijale parema ülevaate ning võimaldab teha koostööd riigihanke erinevate osapooltega selleks, et hilisem riigihange õnnestuks ning oleks kõikidele osapooletele arusaadav ja läbipaistev.

Hanke eesmärgiks on kaitseväes kasutusel olevate jalatsite hooldus ja parandamine vastavalt kaitseväe vajadusele, jalatsite materjalidele ja lepingutingimustele.

Hea ettevõtja, sinu tagasiside antud turu-uuringu faasis on väga oluline, seetõttu palun edastada oma tagasiside vastavalt „Jalatsite hooldus ja parandus turu-uuring“ vormile, kus on küsimusi võimalike hanketingimuste kohta.

20230512_RKIK_Jalatsite_hooldus_ja_parandus_turu-uuring
Lisa 1 Jalatsite hooldus ja parandus

Palun esitada tagasiside elektrooniliselt aadressile [email protected] hiljemalt 24. maiks 2023.

2023-05-12T18:51:13+00:00