Turu-uuring

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus plaanib läbi viia riigihanke, sõlmimaks raamlepingud erinevate L-kategooria sõidukite ostmiseks perioodil 12.2022 – 12.2026.

Turu-uuringu peamiseks eesmärgiks oleks teada saada, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid oleksid huvitatud hankeprotsessil osalema ja kas RKIK’i poolt planeeritud tingimused on asjaosalistele sobilikud.

Riigihanke käigus soovime leida partnerit, kes on suuteline suures mahus (planeeritav maht ca 70tk mootorratast ja 20tk ATV’d) tarnima ja tagama kõikki vajalikke teenuseid. Raamlepinguga võivad liituda ka Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet Kait  seväega samaväärsete vajaduste soetamiseks.

Oleme tänulikud, kui vastate allpool esitatud küsimustele hiljemalt 09. juuni 2021 e-posti aadressile: toomas.kalda@kaitseinvesteeringud.ee

Lae alla turu-uuringu küsimused
Lae alla Lisa 1

 

 

2021-06-07T10:37:46+00:00