29.08.2023

Uudised, Harjutusväljad, Taristu

Nursipalu harjutusvälja laienduse eelnõu saadeti kooskõlastusringile

Kaitseministeerium saatis kooskõlastusringile Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu, et tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele.

„Venemaa jätkuv agressioon Ukrainas näitab, et Kremli agressiivsus oma naabrite suhtes ei kao kusagile ja seetõttu peame jätkama oma kaitsevõime tugevdamist. Oleme astunud olulisi samme ka selleks, et võimestada Eesti kagunurka kaitsvat 2. jalaväebrigaadi, kuhu lisanduvad soomustransportöörid ja liikursuurtükid. See aga omakorda tähendab vältimatult vajadust harjutusala laiendamiseks, et nii Eesti enda üksused kui siin meid toetavad liitlased saaksid vajalikud harjutustingimused,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

„Eesti riik on kohalikele inimestele riigikaitsesse panustamise eest väga tänulik. Usun, et esimesed väljamaksed maaomanikele kinnitavad meie algselt antud lubadust, et kompensatsioon laiendusalasse jäävate koduomanikele ja talumistasu kohalikele omavalitsustele saab olema väärikas,“ ütles kaitseminister. “Oleme tänulikud ka kõikidele, kes ligi aasta kestnud kaasamisprotsessi käigus on oma arvamust väljendanud ja tagasisidet andnud. Kaasamine loomulikult jätkub ja ka praegu kooskõlastusele saadetud eelnõu ootab lisaks kirjalikele kooskõlastustele enne valitsusse jõudmist tagasisidet oktoobri alguses toimuvalt rahvakohtumiselt,” märkis Pevkur.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru lisas, et RKIK on harjutusvälja laiendamiseks teinud eeltööd juba mõnda aega. “Nüüd ootame, et Vabariigi Valitsus otsustaks asutada Nursipalu harjutusvälja laiendamise. Meie jaoks on oluline luua võimalusterohke väljaõppe keskkond, et kaitsevägi ja Kaitseliit saaksid koos liitlastega harjutada Eesti kaitsmist,“ ütles Kalmaru.

Praegune julgeolekuolukord nõuab kiiret tegutsemist, seega plaanib valitsus kasutada selle aasta juunis riigikogus heaks kiidetud niinimetatud riigikaitselist erandit, mis lubab harjutusvälju arendada erandjuhtudel kiirendatud korras. Avatud menetluse läbiviijaks on volitatud RKIK.

Vabariigi Valitsuse eelnõuga läheb kooskõlastusringile ka Natura eelhinnang, keskkonnaülevaade ja asukohavaliku dokumendid. „Pingutame, et võimalikult palju leevendada mõju kohalikele elanikele ja keskkonnale,“ sõnas Kalmaru.

Vabariigi Valitsuse korralduse „Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ eelnõu ja asjakohaste dokumentidega saab tutvuda RKIKi kodulehel siin. Eelnõule on võimalik tagasisidet anda kõigil, kes seda soovivad, saates oma tagasiside (digi)allkirjastatult aadressil Järve 34A, Tallinn või e-posti aadressil [email protected].

Kooskõlastusele saadetud eelnõule oodatakse tagasisidet 12. septembrini 2023.

Avalik istung esitatud ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks toimub korralduslike täpsustuste tõttu varem välja kuulutatud 3. oktoobri asemel 6. oktoobril 2023 kell 18.00 Võru Gümnaasiumis, aadressil Seminari 1, Võru.

Hanna Heinnurm