Nursipalu harjutusväljal algavad ettevalmistused taristuarenduseks

Nursipalu harjutusväljal algavad talvised raadamistööd ligi 20 hektaril Ida laskeväljal asuval riigimaal, lisaks rajatakse 12 kilomeetrit teekoridore.

Vabariigi Valitsuse 20.10.2023 otsusest nr 266 „Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmine ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ tulenevalt algavad harjutusvälja laiendusel raadamistööd.

Nursipalu harjutusvälja laiendusel tehakse üksnes tegevusi, mis on keskkonnaülevaate ning Natura eelhinnangu kohaselt lubatavad. Raadatud ala on lubatud kasutada väikesekaliibrilistest relvadest laskmiseks septembrist jaanuari lõpuni. Lubatud on ka teetrasside raadamine ja teede ehitamine.

Raadamine on kooskõlastatud Keskkonnaametiga ning töid hakkab teostama Riigimetsa Majandamise Keskus. Tööd lõppevad enne lindude pesitsusrahu.

Nursipalu laiendamine on vajalik Eesti iseseisvuse ja julgeoleku tagamiseks. See parandab oluliselt 2. jalaväebrigaadi väljaõppe võimalusi ja loob võimaluse kasvatada brigaadi sõjalise kaitse võimet.

Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohta saab lähemalt lugeda siit.

2024-03-12T09:45:48+00:00